Премини към основното съдържание

Личности

Иво Първанов Атанасов - икономист

Иво Атанасов е роден през 1953 год. в Кюстендил, но баща му е от село Добри дол, а майка му от село Брест. Започва училище в село Злогош и завършва висше икономическо образование в София.

Зинови Владимиров Наков - юрист

Зинови Наков е роден през 1926 год. в село Добри дол, където завършва основното си образование, а прогимназия и IV-та вечерна гимназия - в село Злогош.

Стойне Алексов Сотиров (Ужасо) - заслужил миньор

Стойне Алексов е роден през 1914 год. в село Добри дол. Основното си образование завършва в родното си село. От 1936 год. работи в рудник "Бели брег" към мини Перник като помощник копач.

Панталей Митев Георгиев - журналист

Панталей Георгиев е роден в село Добри дол. Учи в родното си село и в с. Трекляно. През 1949 год. завършва Института по съобщенията, а десет години по-късно завършва и журналистика.

Иво Атанасов: "Как покойният ми дядо спря кортежа на президента"

В събота на 14 юни президентът  Георги Първанов посети община Трекляно.