Премини към основното съдържание

Относно използването на общински омбудсман за текущи политически цели с байганьовски оттенък

Повод за настоящия коментар е номинацията на общинския обществен посредник /общински омбудсман/ на Община Кюстендил за председател на Районна Избирателна Комисия /РИК/ на 10 Многомандатен избирателен район Кюстендил от местната организация ПП "Герб".Тази номинация не е била одобрена от част от събраните политически субекти на консултации при Областия Управител на Област Кюстендил Виктор Янев /също от ПП "ГЕРБ"/.
В качеството си на кандидат на проведената през лятото на 2016 г. процедура за конкурс за общински омбудсман в Община Кюстендил ще си позволя няколко коментарни думи за това събитие:
Това е нагла, брутална номинация, която делегитимира безпристрастността, обективността и деполитизираността на общински омбудсман Кюстендил. Изводите от тази констатация са:
- недопустимо е общинския омбудсман да бъде субект на политическа номинация. Това противоречи на чл. 6, ал. 1 от Правилник за организация и дейността на Обществения посредник на територията на Община Кюстендил, където са формулирани принципите за дейност на общинския омбудсман: законност, НЕЗАВИСИМОСТ, справедливост, прозрачност, публичност, хуманност и толерантност.
Намесването на общинския омбудсман в един политически процес, какъвто е изборния процес за избиране на народни представители на предстоящите предсрочни парламентарни избори на 26.03.2017 г. в 10 МИР Кюстендил нарушава ръководния принцип на НЕЗАВИСИМОСТТА на общинския омбудсман. По аналогия свързана с националния омбудсман последния може да бъде номиниран от политическата сила, където протече политическата биография на г-жа Манолова в Централната избирателна комисия. Спазвайки принципа на независимостта нито въпросната политическа сила, нито друга политическа сила са правили дори намеци за такава номинация.
-номинацията на Общинският Омбудсман за председател или член на РИК 10 МИР Кюстендил противоречи и на "Буквата за закона". Няма известна практика до момента, друг общински омбудсман да е бил открито номиниран и протежиран от политическа партия на местно ниво, независимо дали е на власт или в опозиция. Обективността и независимостта на общинския омбудсман, като исторически възникнал институт в правото и сравнителноправната характеристика на този институт не допускат каквито и да е /явни или тайни/ политически контакти на тази длъжност.
- Номинацията на Общинския Омбудсман на Община Кюстендил за председател на РИК 10 МИР Кюстендил по своята същност представлява едно типично "байганьовско заобикаляне на закона" с цел постигане на определен изборен резултат от точно определена политическа партия, а именно ПП "ГЕРБ" с цел максимално обезпечаване на 2 мандата от 4-то мандатния 10 МИР Кюстендил.
Остават неизяснени редица въпроси: по време на евентуалния двумесечния отпуск на Общинския Омбудсман какво става със сроковете по висящите производства пред него?; дали при подаване на документи за кандидатстване кандидатът Васил Иванов е декларирал липса на конфликт на интереси с общинските съветници на Общински съвет Кюстендил; дали при подаване на документи за кандидатстване кандидатът Васил Иванов е декларирал липса на роднински връзки по пряка/съребрена линия с посочените в чл. 3, т. 6, т.7, т.8 и т.9 от Закон за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси субекти; какъв е репутационния риск за институцията Общински омбудсман Община Кюстендил при такова неясно във времето политическо жонглиране на тази институция?;

Естествено при избора на РИК 10 МИР Кюстендил, ЦИК ще се ръководи от тесногръдието на правната рамка в ИЗборния кодекс. Така или иначе ЦИК вече не се съобрази с Изборния кодекс, като не допусна машинното гласуване като равнозначно на хартиеното с бюлетини.
Това не означава, че за политическите байганьовщини с Общинският омбудсман Кюстендил и местната ПП "ГЕРБ" няма да бъдат сезирани Национален омбудсман /също така от Кюстендил :)/, Президента на Републиката, в качеството му на арбитрираща власт у нас, както и Омбудсмана на Европейския съюз г-жа Емили О’Райли за този иновативен подход при тази институция, непознат в рамките на ЕС.

Снимки