Премини към основното съдържание

По-висок данък на такситата в Дупница

Кмета на Дупница-Методи Чимев,предлага годишният данък върху такситата да бъде 700 лева.Това се налага заради новият закон за местните данъци и такси, приет от Народното събрание. Данъка ще се дължи от 1 януари 2017 година. Крайното решение обаче ще бъде на ОбС Дупница.
В правомощията на Общинските съвети е да определят размера на данъка върху таксиметровия превоз на пътници между 300 и 1000 лв. Това трябва да стане до 30 септември, така, че до края на месеца на свое заседание местният парламент ще трябва да гласува предложението на кмета на община Дупница за 700 лв. данък върху таксиметровия превоз. В проекта за изменение е записано, че „предвид броя на таксиметровите автомобили и населението на община Дупница е разумно да бъде приета основа от 700 лв., като по този начин ще се постигне баланс между фискалните интереси на общината и възможностите на данъчно задължените лица да заплащат дължимите от тях задължения за данък". Според таксиметровите шофьори обаче това е неприемливо и необосновано висока сума, особено като се вземе предвид данъка в общини, дори по-големи от Дупница. В Кюстендил например сумата е 300 лв. в Русе 500 лв., Велико Търново 550 лв., Разград 350 лв., Хасково 460 лв.
Шофьорите поставиха и въпроса по какви улици карат и някои пита ли ги, колко често се налага да правят ремонт на автомобилите си и колко им струва това.
Част от таксиметровите превозвачи са имали среща с кмета на общината инж. Методи Чимев, но тогава е коментирана по ниска сума. И въпреки, че нямат синдикат, шофьорите са готови и на протестни действия ако се стигне до там, преди това ще поискат среща с кмета на общината. Те коментираха, че няма толкова много работа при броя на такситата в града, така, че сума от 700 лв. е прекалено много.
В община Дупница броя на издадените разрешителни за осъществява не на таксиметров превоз е 180, от тях 77 са еднолични търгховци. Сумата, която се очаква да постъпи от новият този вид данък е 56 000 лв.
Източник:dariknews.bg
сн:yarnews.net