Премини към основното съдържание

Община Бобов дол

Име на фирма: 
Община Бобов дол

Община Бобов дол е разположена в област с административен център Кюстендил. Граничи с общините Дупница, Бобошево, Невестино, Кюстендил и Радомир. Площта ѝ е 201 кв. километра. Общината има благоприятно географско положение. Оттук минават важни шосейни пътища. Град Бобов дол отстои на 20 км от Дупница, на 37 км от Кюстендил, на 27 км от Радомир, на 42 км от Перник и на 65 км от София. В общината с постоянно местожителство са 9 067 души, от тях 7694 живеят в миньорския град, а 5200 - в 17-те населени места на общината (данните са за началото на 2000 г.). За последните 2 години населението на общината е намаляло с 1883 души. Това е сумарното изражение на отрицателния естествен и механичен прираст за периода.

За периода от 01.01.1994 г. до 31.12.1998 г. родените деца са 830, а починалите лица са 1631. Механичният прираст е -228, а естественият - 127. За периода 1991-1999 г. са родени 945 деца, починали са 1861 души. Естественият прираст е -102, а механичният - 170 души (годишно). Данните показват една увеличена миграция (характерна изключително за младите хора) и смъртност през последните няколко години.

Миграционните процеси, ниската раждаемост и високата смъртност влошават възрастовата структура на населението в общината. Младите хора до 30-годишна възраст са около 2284 души, пенсионерите са 3480.

Броят на лицата в трудоспособна възраст е около 6912, от тях 3220 са заети в промишлеността, 190 - в строителството, 150 - в селското стопанство, 200 - в търговията, 250 - в образованието, 205 - в здравеопазването, 80 - в управлението.

град Бобов дол, ул. 27 октомври 2

Местоположение

Bulgaria
42° 21' 57.5748" N, 23° 0' 19.5372" E
Javascript is required to view this map.

БЕЗПЛАТНО включване в Бизнес каталога на Кюстендил се обадете на 0888-563-496 или стъпи ТУК!

Вижте телефон, емайл или интернет сайт след вход или регистрация!